TPHCM hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cơ khí – tự động hóa

TPHCM ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cơ khí – tự động hóa TPHCM giai đoạn 2022 – 2025

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cơ khí – tự động hóa TPHCM giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, TPHCM hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cơ khí – tự động hóa TP giai đoạn 2022-2025 và các chính sách hỗ trợ phát triển.

Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực cho ngành cơ khí – tự động hóa như: Xây dựng đề án thành lập Trung tâm đào tạo nhân lực hoặc chương trình đào tạo nhân lực bậc cao tại Đại học Bách khoa TPHCM và Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp nhằm đào tạo nguồn nhân lực bậc cao cho ngành cơ khí – tự động hóa.

Mặt khác, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường như: Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm cung cấp thông tin và quảng bá các sản phẩm ngành cơ khí – tự động hóa, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của ngành đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Hỗ trợ các doanh nghiệp của ngành tham gia khảo sát thị trường, các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Hàng năm tổ chức ít nhất 1 hội nghị kết nối các nhà cung ứng sản phẩm cơ khí – tự động hóa cho các doanh nghiệp FDI. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp có sản phẩm được bình chọn Thương hiệu Vàng TPHCM.

Cùng với đó, triển khai các giải pháp về kích cầu đầu tư như: Triển khai các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ sản xuất cho ngành cơ khí – tự động hóa; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển, ứng dụng các giải pháp công nghệ. Cụ thể, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và tư vấn áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý chuyên ngành và các hệ thống tích hợp mới phù hợp. Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng các công cụ năng suất phù hợp, cải tiến hoạt động đo lường; áp dụng các công cụ quản trị tài sản trí tuệ để bảo vệ và khai thác có hiệu quả các kết quả hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất. Xây dựng Chiến lược phát triển ngành cơ khí – tự động hóa TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thay đổi màu sắc

Màu 1
Màu 2
Màu 3
Màu 4
Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section